دوره آموزش Web API

2 رای ثبت شده
دوره آموزش Web API

دوره آموزش Web API

دوره آموزش فشرده Web API نویسی شامل سرفصل های بسیار کامل و کاربردی برای نوشتن Web API ها به کمک ASP.NET Core می باشد.

2 رای ثبت شده
دوره آموزش Web API
499,000 تومان 750,000 تومان
 • مدت زمان دوره: 17 ساعت
 • امکان دانلود کل دوره به صورت یکجا
 • ویدیوهای آموزشی با کیفیت
 • دسترسی همیشگی به دوره خریداری شده
 • امکان درج پرسش و پاسخ
499,000 تومان 750,000 تومان
 • دسترسی به فایل ها و محتوای متنی ضمیمه شده
 • ویدیو های آموزشی با کیفیت
 • امکان اجرا در موبایل و تبلت
 • دسترسی همیشگی به ویدیو خریداری شده
 • امکان درج پرسش و پاسخ

آنچه در دوره آموزش Web API می‌آموزید:

 • نوشتن Web API
 • شناخت کامل روی پروژه های ASP.NET Core Web API
 • استفاده از Middleware ها
 • استفاده از Dependency Injection
 • نحوه لایه بندی پروژه ها
 • استفاده از Entity Framework
 • استفاده از Dapper
 • افزودن Token و Refresh Token
 • کنترل دسترسی ها
 • ذخیره و بازیابی فایل ها
 • استفاده از پکیج های مهم و کاربردی مثل Polly و Quartz
بیشتر ...
پیش نیازها:
 • سی شارپ
 • اس کیو ال

سرفصل‌های دوره آموزش Web API

زمان برگزار شده: 17:8:00 تعداد دروس: 7

17:08:34 7 بخش
02:26:27
جلسه اول

مطالب این جلسه شامل :

معرفی مدرس

معرفی دوره

پیش نیازهای فنی دوره :

 • زبان سی شارپ
 • اس کیو ال

نرم افزارهای مورد نیاز :

 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Visual Studio Code (VS code)
 • .NET 8 SDK

تاریخچه dotnet :

 1. ابتدا با .NET Framework
 2. از سال 2017 نسخه بازنویسی شده با نام .NET Core

آخرین نسخه .NET 8 می باشد.

موارد کاربرد  Web API :

 • ساخت Web Application از نوع SPA

ساخت پروژه :

دو عبارت در پروژه های دات نت :

 • Solution : برای دسته بندی یک تا چند پروژه مرتبط با یکدیگر
 • Project : به ازای هر موضوع پروژه می توانیم یک یا چند پروژه داشته باشیم :
  • Web App :
   • Web API
   • MVC
   • Razor Page
   • Blazor
  • Class Library
  • Console App
  • Cross Platform (mobile) :
   • Xamarin
   • MAUI

مراحل ایجاد پروژه در VS Code :

 • ایجاد Solution :
  • dotnet new sln -o Session01Apps
 • ایجاد پروژه از نوع Web API :
  • dotnet new webapi -o Name

بررسی ساختار پروژه

نوشتن یک Controller به همراه Action ها

02:15:19
جلسه دوم

جلسه دوم :

 • انجام عملیات Crud در یک Controller
 • ساختن Entity ها به همراه DbContext
 • اجرای Migration و ساختن دیتابیس
 • انجام عملیات Crud در دیتابیس

روش های کار کردن با دیتابیس :

 • DB First
 • Code First

برای استفاده از Code First بهترین گزینه Entity Framework

نصب package :

 dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

 

اجرای دستور Migration :

dotnet ef migrations add InitDB

dotnet ef database update

ویژگی IQueryable

ویژگی IEnumrable

02:29:23
جلسه سوم

شروع جلسه سوم

صفحه بندی نتایج :

روش های ذخیره سازی فایل ها :

 • ذخیره فایل روی دیتابیس به صورت byte[]
 • ذخیره روی disk و نگهداری آدرس روی دیتابیس
 • روش FileSteam

کارکردن با Resource فایل ها در vs code :

https://github.com/pmahend1/resxpress

<img src=”data:image/png;base64,content” />

02:27:57
جلسه چهارم

جلسه چهارم

اجرای عملیات CRUD به روش DB First به کمک  Dapper

dotnet add package Dapper

dotnet add package Microsoft.Data.SqlClient

 

dotnet sln MySLN.sln add .\MyProject\MyProject.csproj

dotnet add .\MyProject\MyProject.csproj reference .\Application\Application.csproj

 

dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Http

dotnet add package MiniProfiler.AspNetCore

02:28:15
جلسه پنجم

جلسه پنجم :

App Metrics

https://www.nuget.org/packages/prometheus-net.AspNetCore

dotnet add package prometheus-net.AspNetCore

Grafana = Dashboard Creator

app.UseHttpMetrics();

بحث Security :

 • Authentication : کی هستی؟
  • Form Auth : از طریق JWT
 • Authorization : کنترل دسترسی های کاربر
  • دسترسی روی سرویس ها
  • دسترسی روی داده ها
 • Data Protection :
  • عدم دستکاری داده توسط کاربر

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer --version 7.0.10

02:28:44
جلسه ششم

جلسه ششم :

نکات مهم کنترل دسترسی :

 • دسترسی به صورت کاربر یا نقش یا هر دو
 • دسترسی روی داده ها

دسترسی های api ها شامل :

 • Controller name
 • Method name
 • Method Type : get , post ,put , delete

 

استفاده از Cache در ASP.NET Core :

 • In-Memory Cache : built-in
 • Distributed Cache : Redis

 

افزودن پروژه به Source Control :

دانلود و نصب git :

https://git-scm.com/download/win

02:32:29
جلسه هفتم

جلسه هفتم :

نحوه Encrypt و Decrypt کردن Id قبل از ارسال و پس از دریافت از کلاینت

 • Export و Import در اکسل فایل
 • FluentValidation
 • Scheduler
 • Polly
 • Publish پروژه :
  • روش Publish دستی :
   • اجرای دستور Publish و کپی فایل ها روی سرور IIS :
    • Vs code :
     • dotnet publish –configuration release
    • Visual Studio
   • استفاده از Container ها مثل Docker

https://www.nuget.org/packages/EPPlus

https://www.nuget.org/packages/FluentValidation.AspNetCore

https://www.nuget.org/packages/polly/

https://www.nuget.org/packages/Quartz.AspNetCore

با دوره آموزش Web API بیشتر آشنا شوید:

دوره آموزش کاربردی Web API نویسی در ASP.NET Core 7

مطالب گفته شده به تفکیک جلسات: 

جلسه اول:

پیش نیازهای فنی دوره :

 • زبان سی شارپ
 • اس کیو ال

نرم افزارهای مورد نیاز :

 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Visual Studio Code (VS code)
 • .NET 8 SDK

 

تاریخچه dotnet :

 1. ابتدا با .NET Framework
 2. از سال 2017 نسخه بازنویسی شده با نام .NET Core

آخرین نسخه .NET 8 می باشد.

 

موارد کاربرد  Web API :

 • ساخت Web Application از نوع SPA

ساخت پروژه :

دو عبارت در پروژه های دات نت :

 • Solution : برای دسته بندی یک تا چند پروژه مرتبط با یکدیگر
 • Project : به ازای هر موضوع پروژه می توانیم یک یا چند پروژه داشته باشیم :
  • Web App :
   • Web API
   • MVC
   • Razor Page
   • Blazor
  • Class Library
  • Console App
  • Cross Platform (mobile) :
   • Xamarin
   • MAUI

مراحل ایجاد پروژه در VS Code :

 • ایجاد Solution :
  • dotnet new sln -o Session01Apps
 • ایجاد پروژه از نوع Web API :
  • dotnet new webapi -o Name

بررسی ساختار پروژه

نوشتن یک Controller به همراه Action ها

 

جلسه دوم:

 • انجام عملیات Crud در یک Controller
 • ساختن Entity ها به همراه DbContext
 • اجرای Migration و ساختن دیتابیس
 • انجام عملیات Crud در دیتابیس

روش های کار کردن با دیتابیس :

 • DB First
 • Code First

برای استفاده از Code First بهترین گزینه Entity Framework

نصب package :

 dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

 

اجرای دستور Migration :

dotnet ef migrations add InitDB

dotnet ef database update

ویژگی IQueryable

ویژگی IEnumrable

انجام عملیات CRUD به کمک Entity Framework

دانلود Extension های vscode

https://marketplace.visualstudio.com/

 

جلسه سوم:

صفحه بندی نتایج :

روش های ذخیره سازی فایل ها :

 • ذخیره فایل روی دیتابیس به صورت byte[]
 • ذخیره روی disk و نگهداری آدرس روی دیتابیس
 • روش FileStream

کارکردن با Resource فایل ها در vs code :

https://github.com/pmahend1/resxpress

<img src=”data:image/png;base64,content” />

 

جلسه چهارم:

اجرای عملیات CRUD به روش DB First به کمک  Dapper

dotnet add package Dapper

dotnet add package Microsoft.Data.SqlClient

dotnet sln MySLN.sln add .\MyProject\MyProject.csproj

dotnet add .\MyProject\MyProject.csproj reference .\Application\Application.csproj

dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Http

dotnet add package MiniProfiler.AspNetCore

 

جلسه پنجم:

App Metrics

https://www.nuget.org/packages/prometheus-net.AspNetCore

dotnet add package prometheus-net.AspNetCore

Grafana = Dashboard Creator

app.UseHttpMetrics();

بحث Security :

 • Authentication : کی هستی؟
  • Form Auth : از طریق JWT
 • Authorization : کنترل دسترسی های کاربر
  • دسترسی روی سرویس ها
  • دسترسی روی داده ها
 • Data Protection :
  • عدم دستکاری داده توسط کاربر

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer --version 7.0.10

 

جلسه ششم :

نکات مهم کنترل دسترسی :

 • دسترسی به صورت کاربر یا نقش یا هر دو
 • دسترسی روی داده ها

دسترسی های api ها شامل :

 • Controller name
 • Method name
 • Method Type : get , post ,put , delete

استفاده از Cache در ASP.NET Core :

 • In-Memory Cache : built-in
 • Distributed Cache : Redis

افزودن پروژه به Source Control :

دانلود و نصب git :

https://git-scm.com/download/win

 

جلسه هفتم:

نحوه Encrypt و Decrypt کردن Id قبل از ارسال و پس از دریافت از کلاینت

 • Export و Import در اکسل فایل
 • FluentValidation
 • Scheduler
 • Polly
 • Publish پروژه :
  • روش Publish دستی :
   • اجرای دستور Publish و کپی فایل ها روی سرور IIS :
    • Vs code :
     • dotnet publish –configuration release
    • Visual Studio
   • استفاده از Container ها مثل Docker

https://www.nuget.org/packages/EPPlus/

https://www.nuget.org/packages/FluentValidation.AspNetCore

https://www.nuget.org/packages/polly/

https://www.nuget.org/packages/Quartz.AspNetCore

محسن درم بخت

استاد دوره: محسن درم بخت

مدیر پروژه، مشاور و مدرس برنامه نویسی
27 دوره
آقای مهندس محسن درم بخت مدیرعامل شرکت سپید آریا، مشاور و مدرس در حوزه تولید نرم افزار می باشند. تجربه ایشان در زمینه تولید نرم افزارهای سازمانی می باشد و از سال 1387 مشغول به فعالیت در حوزه تولید نرم افزار می باشند. مطالب و سرفصل های آموزشی ارائه شده توسط ایشان، همگی منطبق بر نیاز بازار کار و مورد استفاده در پروژه های نرم افزاری می باشد. تجربه پیاده سازی نرم افزارهای متفاوت و همچنین مشاوره در سازمان ها و شرکت های بزرگ باعث شده، تسلط و دانش ایشان در زمینه تولید و توسعه نرم افزارها برای دانشجویان بسیار مفید و کاربردی باشد.
نظرات
آیدین اله 1402/09/16

آیدین اله 1402/09/16