دوره‌های سازمانی


برگزاری دوره های سازمانی با سرفصل اختصاصی و به صورت کاملا کاربردی و پروژه محور

برگزاری دوره های سازمانی به صورت اختصاصی و با سرفصل های مورد نیاز شرکت ها، در سال های گذشته از طرف مدرسان DevTube.ir، در شرکت ها و سازمان های مختلفی برگزار گردیده است که برخی از این موارد در ادامه آورده شده است.

آماده سازی زیرساخت های نرم افزاری و مهاجرت به زیرساخت جدید

همچنین آماده سازی بستر نرم افزاری جدید و انتقال تیم نرم افزاری از تکنولوژی فعلی به تکنولوژی جدید نیز یکی از سرویس ها و خدمات ما می باشد.

برای درخواست برگزاری دوره و مشاوره در رابطه با این موضوع می توانید با شماره تلفن های 66951372 و 66951789 تماس بگیرید.

 

تعدادی از شرکت ها و سازمان هایی که در سال های گذشته برای آنها دوره های برنامه نویسی برگزار کرده ایم :

  • شرکت خدمات انفورماتیک
  • شرکت کوبل دارو
  • شرکت نفت
  • شرکت گلرنگ سیستم
  • سازمان بنادر
  • دانشگاه آزاد

برای درخواست برگزاری دوره و مشاوره در رابطه با این موضوع می توانید با شماره تلفن های 66951372 و 66951789 تماس بگیرید.