ساخت یک هوک سفارشی در ری اکت

منتشر شده در 1399/08/03 | بازدید : 7197 بار | زمان مطالعه : 15 دقیقه

ueدر این مقاله میخواهیم ضمن آشنایی با مفهوم هوک در ری اکت یک هوک سفارشی برای دریافت اطلاعات از API ها بپردازیم. نحوه تعریف و پیاده سازی، کَش کردن نتیجه و پاک سازی کامپوننت از دیگر نکات آموزش داده شده در این مقاله است.

بیشتر بخوانید